ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650842
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  650842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประดู่แก้วประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pradookeawprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปลาเดิด
ตำบล :
  ระเวียง
อำเภอ :
  โนนนารายณ์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-069753
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/05/2540
อีเมล์ :
  pdsschool1995@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ระเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15:33:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์


นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน