ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530054
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  530054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMKAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านน้ำคำ
ตำบล :
  น้ำคำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45615432
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/11/2477
อีเมล์ :
  numkum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระธาตุเรืองรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ


นายวีระ ศิริดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน