ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530115
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  530115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวน้อยโนนปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbuanoinonpo school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบัวน้อย
ตำบล :
  บัวน้อย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14:13:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ


นายเบญจพล พิมาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2