ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530297
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  530297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHANOONSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านขนุน
ตำบล :
  โสน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660370
โทรสาร :
  045-660370
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  khanoonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสน ห้วยใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:15:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)


นายธีรศักดิ์ บัวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน