ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530456
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040141
รหัส Obec 6 หลัก :
  530456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHAYOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกพยอม
ตำบล :
  โพธิ์กระสังข์
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  015477304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  phayomschool3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์กระสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพยอม


นายบุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2