ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530538
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  530538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระต่ายด่อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krataidonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านกระต่ายด่อนน้อย
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  ktw912@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:46:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา


นายสุทัศน์ บุญจอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน