ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530564
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  530564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงพลัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamrongplan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านสำโรงพลัน
ตำบล :
  สำโรงพลัน
อำเภอ :
  ไพรบึง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33180
โทรศัพท์ :
  045-675024
โทรสาร :
  045-675024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  samrongplan15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลไพรบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10:09:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน


นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2