ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530653
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  530653
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nondoo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  หนองกุง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045-969268
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2524
อีเมล์ :
  nondu.653@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:21:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่


นายวินัย ประทุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2