ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530764
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030179
รหัส Obec 6 หลัก :
  530764
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khok Tan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกตาล
ตำบล :
  โคกตาล
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-811378
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2483
อีเมล์ :
  khoktan_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.๒๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:57:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกตาล


นายชัยรัตร ภูติยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน