ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรไปร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530774
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  530774
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแซรไปร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban saeprai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแซรไปร
ตำบล :
  ไพรพัฒนา
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969359
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2507
อีเมล์ :
  banseapraischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14:26:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแซรไปร


นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน