ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530775
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  530775
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lalomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านละลมหนองหาร
ตำบล :
  ละลม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2481
อีเมล์ :
  lalomschool@ssk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15:56:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละลม


นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2