ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530815
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040193
รหัส Obec 6 หลัก :
  530815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบักโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbukthon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านศรีเจริญทรัพย์
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045969279
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2482
อีเมล์ :
  Nbt001.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13:50:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน


ว่าที่ ร.อ.ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน