ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530924
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530924
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phokpittayakhom Rajamangkalabhisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านพอก
ตำบล :
  กู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-818071
โทรสาร :
  045-910817
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มรัชมังคลาภิเษก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10:45:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2