ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530947
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530947
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungchaipittaya ratchamangkalapisak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองมะฮาด
ตำบล :
  ทุ่งไชย
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-960429
โทรสาร :
  045-960429
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2525
อีเมล์ :
  tpr.sch@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2