ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530949
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  530949
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุรภูมิพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jaturaphoompittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแต้
ตำบล :
  แต้
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2539
อีเมล์ :
  jatu530949@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09:54:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร


นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2