ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710042
รหัส Smis 8 หลัก :
  34010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  710042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะอาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paaoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปะอาว
ตำบล :
  ปะอาว
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  045840444
โทรสาร :
  045840444
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  udomruam2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะอาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะอาว


ว่าที่ ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2