ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710512
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050157
รหัส Obec 6 หลัก :
  710512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยางใหญ่
ตำบล :
  ยางใหญ่
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370625
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2509
อีเมล์ :
  yangyaiyy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 08:57:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางใหญ่


นายจรัส ชูพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2