ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710790
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040045
รหัส Obec 6 หลัก :
  710790
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบาก
ตำบล :
  สระสมิง
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-959509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระสมิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระสมิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาก


นายพิษนุ นีรสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน