ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711097
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  711097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปทุมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PATHUMPHITTHAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงห่องแห่
ตำบล :
  ปทุม
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4524-4283
โทรสาร :
  0-4524-1536
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  patumpit@pathumpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปทุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:31:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม


นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน