ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711098
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  711098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองปลาปาก
ตำบล :
  ขามใหญ่
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4531-4708
โทรสาร :
  045355103
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  tupubon@tupubon.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:10:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน