ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711102
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  711102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นารีนุกูล 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  narinugul2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองก่าน
ตำบล :
  หัวเรือ
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-45200-446
โทรสาร :
  045200446
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  narinukun2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:45:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนารีนุกูล 2


นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน