ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711106
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Simuang Wittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาเวียง
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  045-251623
โทรสาร :
  045-251624
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  mailsk@simuang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเมืองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:17:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน