ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711107
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  711107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Auedyaipittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเอือดใหญ่
ตำบล :
  เอือดใหญ่
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  0 4534 6040
โทรสาร :
  0 4534 6041
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/03/2520
อีเมล์ :
  ap@auedyaipittaya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เอือดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:56:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา


นายสมเกียรติ สมคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน