ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711108
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMTHAENGPITTAYAKOM RACHAMANGKHALAPISEK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสร้างถ่อ
ตำบล :
  หนามแท่ง
อำเภอ :
  ศรีเมืองใหม่
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34250
โทรศัพท์ :
  045-381033
โทรสาร :
  045381034
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนามแท่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11:20:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายนรเชฐ เบ้าทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2