ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาส่วงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711120
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาส่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาส่วง
ตำบล :
  นาส่วง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045251587
โทรสาร :
  045251587
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2524
อีเมล์ :
  nasuangwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาส่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาส่วงวิทยา


นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน