ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711123
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052007
รหัส Obec 6 หลัก :
  711123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaphosripittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าโพธิ์ศรี
ตำบล :
  ท่าโพธิ์ศรี
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-403011
โทรสาร :
  045865045
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  mean2551@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา


นายประยูร ใจภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2