ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711127
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052009
รหัส Obec 6 หลัก :
  711127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำยืนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namyuenwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  สีวิเชียร
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-959970
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  numyuenwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:03:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา


นายปัญจพล โคตรคันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2