ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711129
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052011
รหัส Obec 6 หลัก :
  711129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buntharikwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน237 บ้านสวนสน
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045376071
โทรสาร :
  045376105
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ค. 2514
อีเมล์ :
  ิbuntharik.vit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุณฑริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:46:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร


นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2