ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711133
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะพือวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sapuewittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสะพือ
ตำบล :
  สะพือ
อำเภอ :
  ตระการพืชผล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  045298045
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  naimit@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สะพือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:29:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร


นายปัจจัย บ่งเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน