ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711139
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  711139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุมคำวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khumkamwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านดงตาหวาน
ตำบล :
  แก่งเค็ง
อำเภอ :
  กุดข้าวปุ้น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34270
โทรศัพท์ :
  045 252 566
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:54:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร


นายคารม ช่วยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน