ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิจิตราพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711147
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042008
รหัส Obec 6 หลัก :
  711147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิจิตราพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Vichittrapittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน313/11 บ้านแสนสุข
ตำบล :
  แสนสุข
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-321407
โทรสาร :
  045324172
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:39:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิจิตราพิทยา


นายอภิชาติ ทองแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน