ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711164
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nayiasuksa Ratchamangklapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาเจริญ
ตำบล :
  นาเยีย
อำเภอ :
  นาเยีย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-306095
โทรสาร :
  045306094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  nayiaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาเยีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:09:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก


นายประดิษฐ์ พันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2