ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพังเคนพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711165
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  711165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พังเคนพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PANGKENPITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านด่านฮัง
ตำบล :
  พังเคน
อำเภอ :
  นาตาล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34170
โทรศัพท์ :
  045-210560
โทรสาร :
  045-210561
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  pangkenpittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังเคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:50:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพังเคนพิทยา


นายธีระพล พยัคฆพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน