ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430001
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  430001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขื่องคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khuangkam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเขื่องคำ
ตำบล :
  เขื่องคำ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45761520
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  Khuangkam44@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่องคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 13:55:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขื่องคำ


นายสุทัศน์ สันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่องคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2