ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430002
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  430002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKWANGTAYAIMSALADAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกว้างท่าเยี่ยม
ตำบล :
  เขื่องคำ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045711045
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  krongkaew9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่องคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง


นายขจรศักดิ์ โฮมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2