ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430003
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  430003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสะแนน
ตำบล :
  ขุมเงิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-756-724
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  s.sanan006@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุมเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:15:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)


นายจิระพล มะเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2