ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุมเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430004
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  430004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุมเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khumngoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านขุมเงิน
ตำบล :
  ขุมเงิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4577-5046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  khumngoen7@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุมเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11:43:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุมเงิน


นายวิเศษ มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2