ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430005
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  430005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองบัว
ตำบล :
  ขุมเงิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  45750199
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2469
อีเมล์ :
  nongbuaschool004@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่องคำขุมเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุมเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:29:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว


นายนิพล สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน