ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430006
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  430006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkaewpakpengkuisamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล :
  เขื่องคำ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45750200
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/08/2474
อีเมล์ :
  dpkyst1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่องคำขุมเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่องคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:01:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง


นายนิวาส แสนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2