ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430008
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  430008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุยตับเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kuytabtao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคุยตับเต่า
ตำบล :
  ขุมเงิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045 750 068
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่องคำขุมเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 04:40:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2