ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430009
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  430009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Goodgong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดกง
ตำบล :
  เขื่องคำ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  goodgoodgong@thaimail.com. 1
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่องคำขุมเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่องคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:41:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดกง


นายประศาสตร์ มูลหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2