ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430010
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  430010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmaitainongchongmeow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองไม้ตาย
ตำบล :
  ทุ่งนางโอก
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  45712172
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  ruthsaengdee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางโอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:32:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว


นายอนิรุทธิ์ แสงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน