ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430011
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  430011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TGONG NANG OK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งนางโอก
ตำบล :
  ทุ่งนางโอก
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45760-827
โทรสาร :
  045760827
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  krutong2507@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางโอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:34:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)


นายชุมพล ฝูงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน