ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430011
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  430011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TOONG NANG OK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งนางโอก
ตำบล :
  ทุ่งนางโอก
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0895815821
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  1035430011@prachrath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางโอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08:39:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2