ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตับเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430012
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  430012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตับเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tabtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านตับเต่า
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4571-2923
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ก.ค. 2466
อีเมล์ :
  nidlong0101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:14:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตับเต่า


นายนิเทศก์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2