ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430013
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  430013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำคำน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMKUMNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำคำน้อย
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0844711189
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  yournjit17@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย


นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2