ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430014
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  430014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhongkhanongsuatay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านห้องข่า
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0819665898
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/06/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย


นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2