ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430014
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  430014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhongkhanongsuatay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านห้องข่า
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-712674
โทรสาร :
  045-712674
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/06/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย


นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน