ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430015
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  430015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudjokhokpokhielaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  45737403
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิุถุนายน 2483
อีเมล์ :
  kpl_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก


นางศุภาภรณ์ ละพรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2