ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430016
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  430016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Namkhamyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำคำใหญ่
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4571-5087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:10:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน