ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430017
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  430017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมสะอาดหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansomsaadnongwaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสมสะอาดหนองแวง
ตำบล :
  น้ำคำใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045750074
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่3 วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2