ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430018
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  430018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองหิน
ตำบล :
  หนองหิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4573-7404
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.๒๔๖๕
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ๒๒ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ๒๐ กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหิน


นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2